Olen tarkkaillut ihmisten käyttäytymistä työkseni yli 20 vuotta. Olen siis harrastanut markkinoinnin psykologiaa ja saanut siitä palkkaakin brändijohtajana menestyvissä yrityksissä ja läpimurtoprojekteissa.

Kun tutkii ihmisten ostokäyttäytymistä, alkaa havaita muutakin. Psykologia on kuin polkupyörällä ajamista, ensin vaikeaa, mutta lopulta voi jo ajaa kädet irti tangolta jonkin matkaa.

Kun tuntee ihmisen käyttäytymisen osatekijöitä, se parantaa ennustetta henkilön tai tiimin suorituskyvystä. Jos haluaa mennä oikein syvälle ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisessä, pitää siihen löytää työkalu.

Koska en löytänyt mieleistäni työkalua, tein sellaisen itse. Rakensin autotallissa LATTE-profiilin, jota nykyisin käytän kaikessa mitä teen ihmisten kanssa. Liittolaisten ja tiimiläisten valinnassa tämä profilointityökalu on ollut hyödyllinen.

Tässä kirjoituksessa avaan LATTE-profiilin perusidean. Siitä saattaa olla sinulle hyötyä omassa työssäsi.

Sana LATTE tulee sanoista lahjakkuus, asenne, tarpeet, temperamentti ja energia. Lukiessani psykologiaa eri näkökulmista (niitä muuten riittää!) niin havaitsin nämä viisi näkökulmaa eniten omaan järkeeni käyviksi. Puran ne tässä yksitellen, kerros kerrokselta kuten sipulin.

LAHJAKKUUS

Ihmisen synnynnäinen lahjakkuus eli älykkyys on sipulin ydin. Parhaiten tätä aihepiiriä kuvaa mielestäni professori Howard Gardnerin moniälykkyysteoria.

Gardnerin jo 1980-luvulla luoma teoria on mielestäni paljon parempi kuin tylsä yleinen älykkyysteoria. Hän painottaa, että olemme kaikki omalla tavallamme älykkäitä, vaikka emme olisi hyviä matematiikassa.

Gardnerin mukaan älykkyyden (eli lahjakkuuden) lajeja ovat:

Kielellinen älykkyys

Matemaattis-looginen älykkyys

Musiikillinen älykkyys

Avaruudellinen ja visuaalinen älykkyys

Liikunnallinen älykkyys

Intrapsyykkinen älykkyys

Interpsyykkinen älykkyys

Naturalistinen älykkyys

Minulle tämän teorian löytäminen avasi kokonaan uuden maailman ihmisen käyttäytymisen ymmärtämisessä. Tämä teoria on auttanut ymmärtämään itseä ja muita paremmin kuin mikään muu teoria tähän saakka. Tämä teoria on ollut dynamiittia brändityössä.

Lisää voit lukea esimerkiksi tästä:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Moni%C3%A4lykkyysteoria

https://en.wikipedia.org/wiki/Howard_Gardner

 

ASENNE

Kun ihmismielen sipulia purkaa sisältäpäin niin toisena kerroksena tulee asenne, eli se miten henkilö asennoituu ympäröiviin tapahtumiin ja itseensä.

Asenteeksi voidaan luokitella esimerkiksi uskonnolliset tai poliittiset näkemykset tai vaikkapa negatiivisuus-positiivisuus akseli, jos syvällisempää asennekarttaa ei löydy.

Asenteen laatu ei välttämättä ole synnynnäistä vaan ympäristötekijöillä on toki vaikutusta asenteeseemme. Esimerkiksi myrkyllisessä uskonnollisessa asenneilmastossa kasvanut muuttuu itsekin varttuessaan samaan suuntaan usein. Ei aina. Toisilla on terve ja hyödyllinen asenne sisään rakennettuna, eikä sitä voi elinympäristökään muuttaa.

Yrittäjyysguru Brian Tracyn mukaan asenne on 85% kaikesta liike-elämän suorituskyvystä. Loput 15% tulee hankituista ja synnynnäisistä ominaisuuksista hänen mielestään. Kokemusteni perusteella olen samaa mieltä tästä asiasta. Oman ja toisten asenteen tarkkailu on siis kriittistä yrittäjyydessä.

Video aiheesta:

 

TARPEET

Kolmas käyttäytymistämme voimakkaasti ohjaava kerros on tarpeidemme tyydytys. Mielestäni paras tarkastelumalli tähän on Abraham Maslovin kehittämä Tarvehierargia. Jokainen vähänkin psykologiaa lukenut tuntee tämän kaavion:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Maslow%E2%80%99n_tarvehierarkia

Se taso, millä henkilö tarpeitaan tyydyttää, kertoo paljon motiiveista ja tulevasta. Mitä henkisesti vaativampaan työhön henkilö pyrkii, sitä korkeampia tarpeita hänen kannattaa pyrkiä tyydyttämään. Kaikki eivät pysty kovin korkealle tässä hierarkiassa nousemaan.

 

TEMPERAMENTTI

Temperamentti tarkoittaa ihmisen luontaista tapaa reagoida. Rautalankamallina se kuvaa oletko helppo, haastava vai hitaasti lämpenevä. Mutta se ei kuitenkaan ole koko totuus.

Liisa Keltinkangas-Järvinen kuvaa temperamentin näin: ”Temperamentti selittää, miksi toiset innostuvat helposti, toiset lämpenevät hitaasti. Se selittää myös, miksi joku hakee elämäänsä jatkuvaa jännitystä, toinen stressaantuu pienistäkin muutoksista. Jotkut ovat ujoja, varautuneita ja syrjäänvetäytyviä, jotkut taas hakeutuvat jatkuvasti muiden ihmisten seuraan. Myös taipumus alakuloisuuteen, pessimismiin ja ärtyvyyteen ovat temperamenttipiirteitä.”

Tuosta voi lukea lisää temperamentista: http://www.adlibris.com/fi/kirja/temperamentti-9789510284230

Itse olen joskus tehnyt virheen arvioidessani ihmistä temperamentin perusteella. Moni vaikealla tai haastavalla temperamentilla varustettu ihminen voi olla aivan huippu työssänsä, joten ole varovainen ettet heiluta leimakirvestä liian nopeasti.

Ja tarkkaile omaa temperamenttiasi, olisiko sitä hyvä vähän hioa?

 

ENERGIA

Sipulin näkyvän pintakerroksen muodostaa tietenkin energia, jota me käytämme asioiden tekemiseen. Energia voidaan jakaa määrään ja suuntaan. Toisilla on valtavasti energiaa aamusta iltaan. Toiset haukottelevat koko ajan ja torkkuvat paljon.

Mutta ei riitä, että on paljon energiaa. Se pitää myös osata suunnata oikein.

Olen tavannut liike-elämässä erittäin lahjakkaita ihmisiä, joiden menestymisensä esteenä on energian haaskaaminen vääriin asioihin.

Toiset saattavat käyttää suuren osan energiastaan esimerkiksi urheilun seuraamiseen tai naisten metsästämiseen, vaikka kumpikaan ei palvele heidän menestymistään bisneksissä.

Energian suuntaaminen on erittäin tärkeää kun pyritään huippusuoritukseen. Paras tulos liike-elämässä (ja muutenkin) saavutetaan kun energiaa suunnataan vain kahteen tai kolmeen asiaan.

Pitää siis määrittää mitkä nuo itselle tärkeimmät asiat ovat, sitten suunnata energiansa 90-95% niihin.

 

LAHJAKKUUS-ASENNE-TARPEET-TEMPERAMENTTI-ENERGIA

Sellainen on LATTE-profiilini. Tämä ei tietenkään ole koko selitys ihmisen mielestä ja käyttäytymisestä. Tuskin sellaista täysselitystä on olemassakaan. Keskuudessamme on lisäksi mätiä sipuleita, joita myös psykopaateiksi kutsutaan. Siihen kartoittamiseen tämä työkalu on liian köykäinen. Esimerkiksi Robert Hare tuntee sen aihepiirin syvällisesti:

https://fi.wikipedia.org/wiki/Robert_Hare

Jos tämä kirjoitus oli mielestäsi kiinnostava niin laita jakoon. Mitä useampi yrittäjä ja liike-elämän soturi oppii ymmärtämään ihmisen mieltä, sitä parempaa bisnestä alkaa syntyä meille kaikille!

T. Veikko